Mindent vissza

Zentai Csaba tanácselnök-helyettestájékoztatást adott a köztéri szobrok és utcanevek megváltoztatása iránti igényekről. Utalt a korábbi testületi üléseken elhangzott véleményekre, ismertette a létrehozott bizottság eddigi munkáját. Ismertette a bizottság kérését, amely a 16-os honvédszobornak eredeti helyére történő visszaállításával kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítására irányul.

Hozzászólások:
Czelleng János: A szobor visszahelyezése lakossági kezdeményezés volt, amelyet már az elmúlt évi tanácstagi beszámolón is felvetettek. Javasolja a költségek biztosítását.

Fekete Mátyás: Támogatta az ismertetett költségek biztosítását.

Ember Csaba: Kéri, hogy a szovjet katonák sírjának áthelyezése megfelelő körülmények között történjen

A Végrehajtó Bizottság egyhangú szavazással hozta alábbi határozatát:
51/1990./VII.2./ VB. számú hatàrozat
A Végrehajtó Bizottság elrendeli a 16-os honvéd szobornak eredeti helyére történő visszahelyezését.
Egyidejűleg a Hősök terét úgy kell rendezni, hogy a felszabadulási emlékmű elbontásra, de megőrzésre kerüljön. A szovjet katonák földi maradványai exhumálás után a katonai temetőbe kerüljenek áttemetésre a jelenlegi síremlékkel együtt.
Fentiekkel összefüggő költségek fedezetét a Tanács költségvetéséből kell biztosítani.

Határidő: 1990. augusztus 20.
Felelős: Zentai Csaba tanácselnök-helyettes

Nincsenek megjegyzések: