Napirend után

A 46/1989-es VB határozat

Dr. Tóth János: Tájékoztatja a Végrehajtó Bizottságot, hogy különböző lakossági fórumokon felvetődött a 16-os honvéd szobor jelenlegi helyéről az eredeti helyére történő visszahelyezésének az igénye.A főépítész a tér és a szobor megtekintését követően készítette el az ülés előtt kiosztott rajzos javaslatot. Kéri, hogy a testület a szobor elhelyezésének kérdésében nyilvánítson véleményt, foglaljon állást.

Ember Csaba: A szobor visszahelyezésével elvileg egyetért. A téren belüli helyének megállapításában azonban hozzáértés hiányában nem kíván véleményt nyilvánítani. Erre javasolja felkérni a városban élõ képzőművészeket.

Csíkász István: A rajzos alternatívák elemzését követően javasolja, hogy a szovjet hősi emlékművel szemben nyerjen elhelyezést a szobor, mert ez biztosítaná az emlékművek térbeli elhelyezésének legoptimálisabb látásmódját.

Csordás Pál: Véleménye szerint a konkrét elhelyezés szakmai vita, ebben a testület ne döntsön. Az elvi kérdésben határozzon, a többit bízza a szakemberekre, esetleg a lakosságra.
Ember Csaba:
Javasolja, hogy a fõépítész kapjon megbízást a kõzvéleménykutatásra, a szakemberekkel való konzultáció folytatására. A lakosság véleményét a helyi lapban közzéteendő felhívással szondázzuk meg.

Dr. Tóth János: Javasolja, hogy a helyi MDF képviselőinek közreműködését is kérjük a szobor helyének meghatározásához, és vonjuk be a Városszépítő Egyesületet is a döntés kialakításába.

Dr. Győri Sándor: Összefoglalójában az elvi döntés kialakítása mellett javasolja, hogy a II. világháború áldozatai emlékére létesítendő emlékfal szükségességéről is határozzon.

A javaslattal a Végrehajtó Bizottság egyhangúlag egyetértett.
46/1989./VI.12./ VB számú hatàrozat
1./ A Végrehajtó Bizottság egyetért azzal, hogy a 16-os Honvédszobor a Hősök terére kerüljön visszahelyezésre.
2./ Felkéri a HNF Városi Bizottságát, hogy a szobor helyének kiválasztására hozzon létre bizottságot, melybe vonja be a városban élő képzőművészeket, a társadalmi és tömegszervezetek, mozgalmak képviselőit.
3./ A szobor elhelyezésével egyidejűleg egy emlékfal létesítését is szükségesnek tartja a Végrehajtó Bizottság, melyen fel kell tüntetni a város háborús és forradalmi harcokban elesett polgárainak nevét.
4./ A HNF által létrehozott bizottság javaslatát legkésőbb a szeptember havi VB ülésre tegye meg.
Határidő: azonnal, ill. 1989. szeptember 1. Felelős : Dr. Győri Sándor tanácselnök Moór Mátyás főépítész


Nincsenek megjegyzések: